XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX500 v2.0.0 - Dashboard v2.3.5  /  Service uptime: 115 days 16:18:18
Modules ACDQ are linked to XLX028
Module B is linked to XLX870 B
DMR TG-5050 is linked to Module G
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX870 13.08.2018 15:11 7 days 19:31:56 s XLX B *.*.234.95
2 XLX028 14.08.2018 12:29 6 days 22:13:39 s XLX ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ *.*.63.79
xlx500@vk2hk.com